Tuyển Dụng Tháng 07

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Solutions tuyển dụng nhân sự bổ sung phụ trách kế hoạch quý III,IV năm 2017:

1. Nhân viên lập trình Website

2. Nhân viên kinh doanh

3. Nhân viên  SEO 

 

 

 

 

 

Phụ trách tuyển dụng : Võ Phước Lộc - Manager

Sales HCM : 0911 50 80 80

Sales HN: 0931 57 37 57

Sales ĐN: 0981 91 09 91

Email: vso@vso.com.vn