Cách sử dụng Mail Server – Cấu hình Mail trên Outlook.

 

VSO xin hướng dẫn khách hàng cách sử dụng Mail Server và Cách cấu hình Mail trên Outlook.

Sau khi quý khách đã trỏ hoàn tất các DNS, thực hiện các thao tác sau:

 • Truy cập link: mailadmin.(Tên domain) được cung cấpcaapsnng email khi quý khách đăng ký.

Link truy cập này chỉ có Account có quyền admin mới có thể truy cập và quản trị User.

 

Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập

1. Tạo User mới Mail Server (Tạo trên account Admin).

 • - Bước 1: Lựa chọn Option bên dưới để tạo User mới.

 •  

Lựa chọn Option để tạo User

Lựa chọn Option để tạo User

 • - Bước 2: Lựa chọn Option: “Add New”.

 •  

Lựa chọn Option "Add New"

 •  

 • - Bước 3: Sau khi đã nhấn “Add New”. Quý khách cấu hình các Option bên dưới theo mẫu:

 

Thực hiện cấu hình như mẫu

Thực hiện cấu hình như mẫu

 

 • - Bước 4: Sau khi đã tạo User mới thành công, quý khách nên Refresh lại Page để cập nhật lại thông tin.
 •  

2. Check mail qua web:

 • - Bước 1: Truy cập Link: mail.(Tên domain).
 • - Bước 2: Nhập usernamemật khẩu đã tạo ở bước trên.
 •  

Check mail qua web

Check mail qua web

 

3. ​Cấu hình Mail trên Outlook.

 • - Bước 1: Mở Outlook, lựa chọn option “Add Account” trong Outlook.
 • - Bước 2: Lựa chọn Option bên dưới để thêm Account.
 •  

Lựa chọn Option

Lựa chọn Option

 

 • - Bước 3: Lựa chọn Option bên dưới (Cấu hình mail Pop hoặc Imap).
 •  

Chọn POP hoặc IMAP

Chọn POP hoặc IMAP

 

 • - Bước 4: Sau khi đã hoàn thành các bước trên, quý khách tiến hành khai báo các thông số theo mẫu bên dưới.
 •  

Cấu hình Outlook

Hoàn tất các bước như mẫu

 

 • - Bước 5: Phần More Settings,  Qúy khách check vào ô My outgoing Server (SMTP) requires authentication trong phần Outgoing Server như ảnh bên dưới.
 •  

Check vào ô My outgoing Server

 

4. Tương tự như việc cấu hình cho Mail trên Android hoặc IOS.

 • Cách setup email, tạo User mới, quý khách cấu hình tương tự với các thông số bên dưới.
  • - outgoing: mail.(tên miền).
  • - SMTP: 25.
  • - Với Username và Password là account mà quý khách đã tạo trên Mail Server.
  • - Ingoing: mail.(tên miền).

 

VSO.

 

Miền Nam : 0911 50 80 80

Sales Miền Bắc: 0931 57 37 57

Miền Trung: 0981 91 09 91

Email:vso@vso.com.vn