CÁCH CẤU HÌNH MAIL SERVER TRÊN ANDROID

Bước 1: Vào Setting à Chọn Cloud và tài khoản

 

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

Bước 2Chọn Thêm tài khoản

 

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết (Mail, Mật khẩu) => Chọn “Cài đặt thủ công

 

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

Bước 4: Chọn tài khoản IMAP

 

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

Bước 5: Điền đầy đủ các thông tin sau

5.1 Tài khoản

 

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

5.2. Server nhận Mail

 

 

- Máy chủ nhận mail: mail.tenDomain (hoặc IP)

- Cổng nhận mail IMAP: 143

- Kiểu bảo mật: không báo mật (NON-SSL)

 

5.3. Server gửi Mail

 

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

- Máy chủ gửi mail: mail.tenDomain (hoặc IP)

- Cổng gửi mail IMAP: 25 hoặc 587

- Kiểu bảo mật: không bảo mật (NON-SSL)

 

Bước 6. Bấm vào “Đăng nhập”

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

Bước 7. Chờ kiểm tra

 

CÁCH SỬ DỤNG MAIL SERVER TRÊN ANDROID

 

Bước 8. Đăng nhập thành công

 

https://www.vso.com.vn/upload/detail/2017/06/images/bannerchuky(1).png

VSO.

 

 

 

 

Miền Nam : 0911 50 80 80

Sales Miền Bắc: 0931 57 37 57

Miền Trung: 0981 91 09 91

Email:vso@vso.com.vn